Under sommaren 2018 levererade vi ljud till ett 20-tal evenemang i Västerviks stadspark. Totalt besöktes dessa trevliga konserter och uppträdande av ca 3500 – 4500 personer.