För att möta dagens och framtida utmaningar, ökar vi kapaciteten med tekniker. Sedan nov. 2017 har Andreas Johansson ”anslutits” som med sitt noggranna ordningssinne ser till att PA, ljus och scenens alla prylar blir rätt inkopplade.
Sedan feb. 2018 har också samarbetsavtal tecknats med Anders Fogelqvist som med sitt hängivna musikintresse och kompetens inom ljud och inspelning ser till att mixningen blir fulländad.

Sedan tidigare består kärntruppen i TBSL av Thomas Bohman, Viktor Berggren och Mikael Karlsson😄