Skip to main content

Optimering av ljudsystem med avancerad F...

Optimering av ljudsystem med avancerad FIR teknik.

Vi har nu en väl utvecklat process för att optimera högtalarsystem med avancerad FIR teknik (Finit Impuls Respons). Här följer en kortfattad beskrivning: Processen baseras på att man använder tillräckligt noggrann data från uppmätning av högtalarsystemet med avseende på magnitud och fas-respons. Mätresultaten analyseras och behandlas med dedikerad mjukvara vari optimeringen sker för att sedan […]

Ännu bättre ljud med FIR-filter

Ännu bättre ljud med FIR-filter

Nu har vi investerat i mjukvara och teknologi för att skapa egna FIR-filter (Finite Impulse Response). Genom noggran ljudanalys av ett högtalarsystem kan vi använda mätdata för att skapa en magnitud och faskorrekt respons genom avancerad FIR – DSP teknik. Med mjukvaran skapas en inställningsfil som sedan laddas i våra högtalar-DSP/slutsteg.