En av våra mätmikrofoner från Earthworks (> klass 1), spelar en viktig roll i processen för att skapa FIR filter.

Indata från mätning av högtalare innan FIR-optimering. Analys med wavelet transformation.

Övre diagram visar indata mätning av magnitud och fas respons. Det nedre diagrammet visar impulsresponsen baserat på samma mätdata.

Wavelet transformation (analys) av optimerat resultat.

Optimerad magnitud- och fas-respons med FIR-teknik. Helt spikrak respons.

FIR tekniken har också begränsningar i termer av delay för processing samt frekvensomfång som är möjligt att optimera.

Vi har nu en väl utvecklat process för att optimera högtalarsystem med avancerad FIR teknik (Finit Impuls Respons). Här följer en kortfattad beskrivning:

Processen baseras på att man använder tillräckligt noggrann data från uppmätning av högtalarsystemet med avseende på magnitud och fas-respons. Mätresultaten analyseras och behandlas med dedikerad mjukvara vari optimeringen sker för att sedan skapa s.k. FIR- koefficienter (inställningsfil) för FIR-kapabla högtalarprocessorer. Vi förfogar över mättekniken (mjukvara/hårdvara) för att både mäta och verifiera högtalarsystem, samt mjukvara och hårdvara för skapa, hantera och implementera FIR filter i våra högtalarsystem. Så här långt ligger våran tekniska nivå i linje med många av de mest väletablerade och mycket kostsamma högtalarsystemen, men vi tar tekniken vidare ytterligare en nivå. Genom att även etablerat en process för “överlagrade” FIR-filter, där vi kan korrigera för rummets respons, luftabsorption av högre frekvenser etc. Denna del är i regel inte åtkomlig hos andra tillverkare av högtalarsystem, utan där får man hålla till godo med traditionell EQ kompensering som bl.a. ger upphov till förändrad fasrespons.

Förutom att vi tillämpar FIR tekniken till våra egna ljudsystem, åtar vi oss uppdrag med att utveckla FIR filter till kunder, där vi nu har löpande uppdrag på konsultbasis. Här kan vi erbjuda optimering antingen baserat på egen mätdata alternativt baserat på uppdragsgivarens mätdata förutsatt att den är tillräckligt noggrann. Följande fabrikat på högtalarprocessorer kan vi utveckla och skapa FIR filter till bl.a.: Apex audio, BSS, Dynacord, Electro-Voice, mini-DSP, biamp, Linea Research, Powersoft. Flera fabrikat är på gång framöver.